Ostatnia
modyfikacja:
2012-08-02

4.4. Rekordy na ¶wiecie, w Europie i w Polsce

Licznik odwiedzin:
 

W poniższych tabelach zebrano przykłady jednych z najwyższych, najgrubszych i najstarszych osobników wybranych gatunków drzew. Kolory oznaczaj± odpowienio: drzewa rosn±ce w Polsce, drzewa rosn±ce w Europie poza Polsk±, drzewa rosn±ce poza Europ±, drzewa już nie żyj±ce oraz pomiary wykonane (na terenie BPN) przez Tomasza Niechodę (TN) i pomiary wykonane przez autora strony Piotra Gacha (PG). Technika pomiarów (stosowana m.in. przez autora strony) została szczegółowo opisana w artykule Pomiary. Dane podzielono na trzy kategorie:

Wysoko¶ć
Grubo¶ć pnia (obwód/¶rednica)
Wiek

Zapraszam również na swoj± stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (http://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajd± Państwo najbardziej aktualne dane dotycz±ce rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przegl±dać zgromadzone w bazie dane.

4.4.1. Wysoko¶ć

Gatunek Wyso-
ko¶ć
(m)
Pomiar Lokalizacja Uwagi
Eukaliptus królewski
(Eucalyptus regnans)
143 1889, ta¶ma AUSTRALIA NAJWYŻSZE DRZEWO WSZECH CZASÓW!
¬r.: [a class="disabled" href="http://members.optusnet.com.au/mruhsam/">http://members.optusnet.com.au/mruhsam/.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
135 USA THE FATHER
OF THE FOREST
(OJCIEC LASU)

NAJPOTĘŻNIEJSZE DRZEWO WSZECH CZASÓW!
Mi±ższo¶ć jego pnia wynosiła aż 3750 m3!
Obw. pnia: 37.7m, wiek: ~2500 lat(a).
¬r.: DRZEWA KRZEWY, Wikipedia, [a class="disabled" href="http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego">http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
133 USA Najwyższa notowana kiedykolwiek daglezja zielona
i jedno z najwyższych drzew wszech czasów.
¬r.: DRZEWA KRZEWY.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
115.72 2012, ta¶ma USA HYPERION
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
Obw. pnia: 15.18m.
¬r.: Wikipedia, Monumental Trees, http://www.mdvaden.com/redwood_hyperion.shtml.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
114.58 2010, ta¶ma USA HELIOS
2. NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
¬r.: Wikipedia, http://www.mdvaden.com/redwood_helios.shtml.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
113.14 2010, ta¶ma USA ICARUS
3. NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
¬r.: Wikipedia, http://www.mdvaden.com/grove_of_titans.shtml.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
113.11 2010, ta¶ma USA Stratosphere Giant
(Stratosteryczny Gigant)

Do 2008 r. uważany za najwyższe drzewo ¶wiata.
¬r.: Wikipedia.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
99.8 ta¶ma USA Brummit Fir
Najwyższa notowana obecnie daglezja zielona.
¬r.: Tall Trees.
Eukaliptus królewski
(Eucalyptus regnans)
99.6 2010, ta¶ma AUSTRALIA THE CENTURION
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO LI¦CIASTE ¦WIATA!
Wiek: ~400 lat(a).
¬r.: http://www.forestrytas.com.au/news/2008/10/welcome-to-the-centurion, Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
86.2 2013, laser USA GENESIS
Najwyższy żyj±cy mamutowiec ¶wiata; także jeden z najgrubszych.
Obw. pnia: 24.04m.
¬r.: Monumental Trees.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
83.5 ta¶ma USA GENERAL SHERMAN (GENERAŁ SHERMAN)
NAJPOTĘŻNIEJSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
Największe pod względem objęto¶ci (1487m3) i masy (ok. 1385 ton)
nieklonalne drzewo na naszej planecie!

Obw. pnia: 25.9m, wiek: ~2114 lat(a).
¬r.: Monumental Trees, Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
82.4 USA King Arthur (Król Artur)
¬r.: Wikipedia.
Sosna Lamberta
(Pinus lambertiana)
82.17 2010, ta¶ma USA
¬r.: Tall Trees.
Sosna żółta
(Pinus ponderosa)
81.8 2011, laser USA Najwyższa znana obecnie sosna ¶wiata.
¬r.: http://www.mdvaden.com/pine_tallest.shtml.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
81.1 ta¶ma USA GENERAL GRANT (GENERAŁ GRANT)
2. największe pod względem objęto¶ci (1320 m3) i masy
nieklonalne drzewo ¶wiata!
Obw. pnia: 27.8m, wiek: ~1650 lat(a).
¬r.: Monumental Trees, DRZEWA KRZEWY, Wikipedia.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
75 KANADA
Obw. pnia: 9m.
¬r.: Monumental Trees.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
74.7 2000, laser USA PRESIDENT (PREZYDENT)
Jeden z najstarszych i najpotężniejszych mamutowców ¶wiata.
Obw. pnia: 24.5m, wiek: ~3014 lat(a).
¬r.: Wikipedia, Monumental Trees.
Eukaliptus różnobarwny
(Eucalyptus diversicolor)
72 2010, laser PORTUGALIA THE KARRI KNIGHT
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO EUROPY!
Obw. pnia: 5.68m, wiek: ~126 lat(a).
¬r.: http://www.git-forestry.com/KarriKnight-GiantEucalyptusdiversicolor.htm, Monumental Trees.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
70 KANADA
¬r.: Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
68 1908 NIEMCY Słynna jodła ze Schwarzwaldu - najwyższe notowane
rodzime drzewo Europy wszech czasów!

Obw. pnia: 11.94m.
¬r.: Tall Trees, internet.
Eukaliptus gałkowy
(Eucalyptus globulus)
68 2010, laser HISZPANIA Blue Gum
Prawdopodobnie 2. najwyższe żyj±ce drzewo w Europie.
Obw. pnia: 4.8m.
¬r.: Monumental Trees, Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
65 1982 BO¦NIA I HERCEGOWINA
¬r.: Tall Trees.
Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
64.28 2010, laser WIELKA BRYTANIA
Obw. pnia: 6.59m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
63.8 2009, ta¶ma WIELKA BRYTANIA D
¬r.: Tall Trees.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
63.8 2009, ta¶ma WIELKA BRYTANIA D
¬r.: Tall Trees.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
63.3 2008, laser NIEMCY D
¬r.: Tall Trees.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
63 BO¦NIA I HERCEGOWINA Najwyższe rodzime drzewo Europy?
¬r.: Tall Trees, Wikipedia.
Jodła pospolita
(Abies alba)
60.5 1957, ta¶ma CZECHY
Obw. pnia: 5.21m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
60 1906, ta¶ma POLSKA
¶l±skie / suski / Zawoja / Zawoja
Gruba Jodła
Najwyższe polskie drzewo wszechczasów!
Obw. pnia: 6.76m, wiek: ~600 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
59.2 2010, laser NIEMCY
Obw. pnia: 5.16m.
¬r.: Monumental Trees, Tall Trees.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
58.5 2011, laser USA
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
55 USA Quinault Lake Red Cedar
Obw. pnia: 18.97m.
¬r.: Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
54.5 laser WIELKA BRYTANIA
Obw. pnia: 4.75m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
53 ta¶ma POLSKA
¶l±skie / cieszyński / Istebna / Istebna-Bukowiec
¦wierk Andersona
Najwyższy notowany w historii ¶wierk w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, SŁAWNE DRZEWA WOJEWÓDZTWA SLˇSKIEGO - A. Żukowski, Wikipedia.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
52 2010, laser PORTUGALIA
¬r.: Tall Trees.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
51.8 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / Rajcza / Rycerka Górna
NAJWYŻSZE DRZEWO W POLSCE!
Obw. pnia: 3.14m.
Zobacz opis i zdjęcia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
51.8 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
NAJWYŻSZE DRZEWO W POLSCE!
Obw. pnia: 3.23m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jodła pospolita
(Abies alba)
51 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Łabowa / Łabowiec

¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jodła pospolita
(Abies alba)
51 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia / Nowa Słupia
Autorowi nie udało się potwierdzić istnienia tego drzewa.
Obw. pnia: 4.08m, wiek: ~290 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jodła pospolita
(Abies alba)
50.8 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / Rajcza / Rycerka Górna

Obw. pnia: 4.35m.
Zobacz opis i zdjęcia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
50.2 TN, 2012, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 4.13m, wiek: ~201 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Platan zachodni
(Platanus occidentalis)
49.4 USA
¬r.: Tall Trees.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
49.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 3.23m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
49 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
49 2010, laser WIELKA BRYTANIA
Obw. pnia: 3.5m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Jodła pospolita
(Abies alba)
49 POLSKA
małopolskie / nowotarski / Kro¶cienko nad Dunajcem / Kro¶cienko nad Dunajcem

Obw. pnia: 4.74m, wiek: ~295 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
48.56 2008, ta¶ma WIELKA BRYTANIA
Obw. pnia: 6.19m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
48.5 HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
48 2011, laser NIEMCY Prawdopodobnie najwyższe rodzime li¶ciaste drzewo Europy!
¬r.: Tall Trees.
D±b czerwony
(Quercus rubra)
47.64 ta¶ma USA
¬r.: Tall Trees.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
46.8 2010, laser NIEMCY
Obw. pnia: 4.69m.
¬r.: Monumental Trees, Tall Trees.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii menzesii)
46 PG, 2011, laser POLSKA
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów / Karnieszewice
Najwyższa znana autorowi daglezja w Polsce.
Zobacz opis i zdjęcia.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
45.65 LG, 2011, ta¶ma BELGIA
¬r.: Tall Trees.
Topola biała
(Populus alba)
45.4 2011, laser NIEMCY
Obw. pnia: 5.76m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
45.4 2010, laser BELGIA
¬r.: Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
45.2 PG, 2012, laser POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Łabowa / Łabowiec
Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
45 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Obw. pnia: 4.56m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
44.6 2011, laser NIEMCY
¬r.: Tall Trees.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
44.4 TN, 2012, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 3.42m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
44.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższe notowane obecnie drzewo li¶ciaste w Polsce.
Obw. pnia: 4.26m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
44 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
44 2010, laser WIELKA BRYTANIA
¬r.: Jeroen Philippona.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
44 NIEMCY
¬r.: Tall Trees.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
43.6 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
D±b Agnieszki
Najwyższy d±b szypułkowy w Europie.
Obw. pnia: 3.87m, wiek: ~181 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
43.5 2007, laser NIEMCY
¬r.: Jeroen Philippona.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
43.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

¬r.: Puszcza Białowieska.
Sosna czarna
(Pinus nigra)
43 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
42 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
42 2011, laser FRANCJA
Obw. pnia: 3.2m.
¬r.: Tall Trees.
Topola osika
(Populus tremula)
42 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Za życia najwyższa osika w Polsce.
Obw. pnia: 3m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Cypry¶nik meksykański
(Taxodium mucronatum)
41.85 MEKSYK NAJGRUBSZE DRZEWO ¦WIATA!
Objęto¶ć korony: 816.8m3, masa: 637 ton.
Obw. pnia: 44.14m, wiek: ~1500 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
41.7 2011, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 4.63m.
¬r.: Tall Trees.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
41.6 2011, laser BELGIA Schone Eik
¬r.: Monumental Trees.
Topola osika
(Populus tremula)
41.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa osika w Polsce.
Obw. pnia: 2.26m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
41.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 3.9m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
41 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Topola czarna
(Populus nigra)
41 2011, laser FRANCJA La Pouplie
Obw. pnia: 9.21m.
¬r.: Tall Trees.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
41 2010, laser WIELKA BRYTANIA
Obw. pnia: 6.42m.
¬r.: Jeroen Philippona.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
41 KB, 2013, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
D±b Maciek
Najpotężniejszy d±b Puszczy Białowieskiej i równocze¶nie najgrubsze notowane drzewo po polskiej stronie Puszczy.
Obw. pnia: 7.41m, wiek: ~401 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Zobacz opis i zdjęcia.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
40.4 TN, 2012, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Sosna Marta
Obw. pnia: 3.91m, wiek: ~301 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
40.4 TN, 2013, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najpotężniejszy jesion Puszczy Białowieskiej.
Obw. pnia: 5.4m, wiek: ~201 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Wierzba biała
(Salix alba)
40 NIEMCY
¬r.: Tall Trees.
Topola szara
(Populus x canescens)
40 IRLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Modrzew polski
(Larix polonica)
40 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia / Cz±stków

Obw. pnia: 4.34m, wiek: ~310 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
40 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
40 DANIA
¬r.: Tall Trees.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
40 KB, 2013, laser POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski
Sosna Gruba Ka¶ka
Obw. pnia: 4.08m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
40 TN, 2013, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa znana olsza czarna w Polsce.
Obw. pnia: 3.23m, wiek: ~101 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
40 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / suski / Sucha Beskidzka / Sucha Beskidzka
Najwyższe znane autorowi Rejestru drzewo li¶ciaste
(i drugie w ogóle) rosn±ce na terenie zurbanizowanym w Polsce.

Obw. pnia: 4.13m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola bujna/niekłańska
(Populus x canadensis 'Robusta')
40 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Najwyższe znane autorowi Rejestru drzewo li¶ciaste
(i drugie w ogóle) rosn±ce na terenie zurbanizowanym w Polsce.

Obw. pnia: 3.27m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
39.9 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
39.8 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
D±b czerwony
(Quercus rubra)
39.6 2009, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Topola biała
(Populus alba)
39.5 PG, 2009, klinometr POLSKA
lubelskie / puławski / Puławy / Puławy

Obw. pnia: 5.92m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
39.2 2011, laser NIEMCY
Obw. pnia: 3.6m.
¬r.: Tall Trees.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
39.2 TN, 2013, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 2.8m, wiek: ~81 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola szara
(Populus x canescens)
39.1 2009, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees, Jeroen Philippona.
Topola czarna
(Populus nigra)
39 WIELKA BRYTANIA
¬r.: Tall Trees.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
39 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / wałecki / Człopa / Szczuczarz

Obw. pnia: 3.83m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
38.8 2011, laser NIEMCY
Obw. pnia: 3.7m.
¬r.: Tall Trees.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
38.8 TN, 2014, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższy klon zwyczajny w Polsce.
Obw. pnia: 2.75m, wiek: ~120 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola biała
(Populus alba)
38.7 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Obw. pnia: 6.5m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
38.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 4.16m, wiek: ~201 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
37.8 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa znana brzoza w Polsce.
Obw. pnia: 2.06m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Sosna czarna
(Pinus nigra)
37.6 2011, laser FRANCJA
¬r.: Monumental Trees.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
37.6 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Obw. pnia: 3.19m.
Topola czarna
(Populus nigra)
37.5 PG, 2014, laser POLSKA
mazowieckie / sochaczewski / Brochów / Kromnów
Topola Kromnowska
Obw. pnia: 8.21m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola czarna
(Populus nigra)
37.5 PG, 2014, laser POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa

Obw. pnia: 6.21m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola biała
(Populus alba)
37.5 PG, 2013, laser POLSKA
mazowieckie / miński / Mińsk Mazowiecki / Mińsk Mazowiecki

Obw. pnia: 7.4m.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
37.4 2003, laser NIEMCY
¬r.: Jeroen Philippona.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
37.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa notowana obecnie lipa w Polsce.
Obw. pnia: 3.94m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
37.2 TN, 2010, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższy klon zwyczajny w Polsce.
Obw. pnia: 3.73m, wiek: ~181 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
37.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa notowana obecnie lipa w Polsce.
Obw. pnia: 2.35m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
37 2009, laser HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
37 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / chorzowski / Chorzów / Chorzów
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
37 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / Rajcza / Rycerka Górna

Zobacz opis i zdjęcia.
Topola biała
(Populus alba)
37 PG, 2013, laser POLSKA
mazowieckie / otwocki / Karczew / Glinki

Obw. pnia: 8.33m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
36.9 2009, laser NIEMCY
¬r.: Tall Trees.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
36.8 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
36.8 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / Zabierzów / Zelków
Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
36.5 LG, 2009, klinometr HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
36.5 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Zobacz opis i zdjęcia.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
36.4 TN, 2012, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola osika
(Populus tremula)
36.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 4.12m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
36.1 PG, 2014, laser POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
36 KB, 2013, laser POLSKA
opolskie / kluczborski / Wołczyn / Komorzno

Obw. pnia: 4.85m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
35.8 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Obw. pnia: 3.39m.
Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
35.6 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Obw. pnia: 2.67m.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
35.6 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Najwyższa lipa szerokolistna na terenie zurbanizowanym w Polsce?
Obw. pnia: 3.96m.
Topola czarna
(Populus nigra)
35.6 PG, 2012, laser POLSKA
małopolskie / tarnowski / Zakliczyn / Melsztyn

Obw. pnia: 7.8m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
35.4 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Wspaniały, jeden z najpiękniejszych okazów swojego gatunku w Polsce.
Obw. pnia: 3.54m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
35.2 2011, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 3.48m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
35 KB, 2013, laser POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Muszyna / Muszyna

Obw. pnia: 2.96m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola bujna/niekłańska
(Populus x canadensis 'Robusta')
35 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
34.8 PG, 2011, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
34.8 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / chorzowski / Chorzów / Chorzów
Najwyższa topola włoska w Polsce?
Obw. pnia: 2.08m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wierzba biała
(Salix alba)
34.6 2009, laser HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Topola biała
(Populus alba)
34.4 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 6.05m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
34.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższy grab w Polsce.
Obw. pnia: 1.57m, wiek: ~61 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Żywotnik zachodni
(Thuja occidentalis)
34 USA
Obw. pnia: 5.5m.
¬r.: internet.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
33.8 2011, laser NIEMCY
¬r.: Monumental Trees.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
33.8 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
33.6 LG, 2011, laser BELGIA
¬r.: Monumental Trees.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
33.6 2010, laser NIEMCY
¬r.: Monumental Trees.
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
33.6 PG, 2011, laser POLSKA
zachodniopomorskie / kamieński / Kamień Pomorski / Kamień Pomorski

Zobacz opis i zdjęcia.
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
33.4 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 2.07m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
33 2010, laser BELGIA
¬r.: Jeroen Philippona.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
33 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Obw. pnia: 10.63m, wiek: ~286 lat(a).
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Metasekwoja chińska
(Metasequoia glyptostroboides)
32.8 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
32 2009, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 6.76m.
¬r.: Monumental Trees.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
32 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 4.32m.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
32 PG, 2011, laser POLSKA
opolskie / opolski / Turawa / Turawa

Obw. pnia: 5.87m, wiek: ~401 lat(a).
¬r.: href="http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35107,6948793,Dab_turawski__nasz_390_latek.html.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
31.6 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 2.07m.
¬r.: Monumental Trees, Jeroen Philippona.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
31.6 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
31.5 PG, 2011, laser POLSKA
łódzkie / rawski / Rawa Mazowiecka / Podlas
D±b Cztery Dęby
Obw. pnia: 6.37m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Skrzydłorzech kaukaski
(Pterocarya fraxinifolia)
31.4 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
31.3 2010, laser NIEMCY
Obw. pnia: 1.55m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
31 POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski / Milejewo / Jagodnik

Obw. pnia: 4.36m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
31 PG, 2011, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 6.04m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola włoska
(Populus nigra 'Italica')
31 PG, 2011, laser POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik

Obw. pnia: 3.3m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)
30 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Obw. pnia: 3.25m, wiek: ~180 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
¦wierk kłuj±cy / ¶wierk srebrny
(Picea pungens)
30 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Najwyższy znany autorowi okaz ¶wierka kłuj±cego w Polsce.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
29 KB, 2013, laser POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Męcinka / Sichów
Prawdopodobnie najgrubszy tulipanowiec w Polsce.
Obw. pnia: 5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
29 KB, 2012, laser POLSKA
lubuskie / ¶wiebodziński / Łagów / Łagów

Obw. pnia: 4.16m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
29 KB, 2013, laser POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Jawor / Jawor
Prawdopodobnie najgrubszy kasztanowiec w Polsce.
Obw. pnia: 5.39m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Bożodrzew gruczołkowaty
(Ailanthus altissima)
28.6 LG, 2010, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
28.4 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
28.2 PG, 2013, laser POLSKA
opolskie / strzelecki / Le¶nica / Wysoka

Obw. pnia: 4.29m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
28 KB, 2013, laser POLSKA
dolno¶l±skie / dzierżoniowski / Niemcza / Niemcza

Obw. pnia: 3.56m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
28 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa
Najwyższa czere¶nia w Polsce?
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Klon polny
(Acer campestre)
28 LG, 2011, laser BELGIA
¬r.: Tall Trees.
Jodła kalifornijska/jednobarwna
(Abies concolor)
28 LG, 2010, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Glediczja trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)
28 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Buk pospolity odm. czerwonolistna
(Fagus sylvatica 'Atropunicea')
28 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / raciborski / Rudnik / Strzybnik

Obw. pnia: 6.9m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
27.5 KB, 2013, laser POLSKA
opolskie / brzeski / Lubsza / Rogalice
Prawdopodobnie najgrubszy orzech czarny w Polsce.
Obw. pnia: 5.45m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
27.3 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
27.3 LG, 2010, laser BELGIA
¬r.: Monumental Trees.
Kłęk kanadyjski
(Gymnocladus dioica)
26.6 PG, 2012, laser POLSKA
¶więtokrzyskie / buski / Busko-Zdrój / Busko-Zdrój
Najgrubszy znany autorowi kłęk w Polsce.
Obw. pnia: 3.81m.
Topola Maksymowicza
(Populus maximowiczii)
25.3 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Rudziniec / Chechło

Obw. pnia: 3.37m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Cypry¶nik błotny
(Taxodium distichum)
25 KB, 2012, laser POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik
Najgrubszy i najstarszy przedstawiciel gatunku w Polsce.
Obw. pnia: 5.08m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola Simona, Topola chińska
(Populus simonii)
25 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 3.92m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Żywotnik zachodni
(Thuja occidentalis)
24.8 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
¦wierk kłuj±cy / ¶wierk srebrny
(Picea pungens)
24.4 PG, 2011, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis pisifera)
24.2 LG, 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 2.38m.
¬r.: Monumental Trees.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
24 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
24 PG, 2012, laser POLSKA
¶więtokrzyskie / buski / Busko-Zdrój / Busko-Zdrój
Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
23.4 LG, 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 2.94m.
¬r.: Monumental Trees.
Jarz±b brekinia
(Sorbus torminalis)
23 POLSKA
kujawsko-pomorskie / grudzi±dzki / RogoĽno / Dusocin
Najgrubszy jarz±b na terenie Lasów Państwowych.
Obw. pnia: 1.15m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Orzech włoski
(Juglans regia)
23 POLSKA
pomorskie / pucki / Puck / Celbowo

Obw. pnia: 2.91m, wiek: ~151 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
22 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa
Najgrubsza czere¶nia w Polsce.
Obw. pnia: 3.56m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum)
21.6 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 2.8m.
Jesion pensylwański
(Fraxinus pennsylvanica)
21.2 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 2.96m.
¬r.: Monumental Trees.
D±b omszony
(Quercus pubescens)
21 LG, 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 2.88m.
¬r.: Monumental Trees.
Cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis pisifera)
21 LG, 2011, laser BELGIA
Obw. pnia: 2.36m.
¬r.: Monumental Trees.
Surmia bignoniowa
(Catalpa bignonioides)
19.4 LG, 2011, laser HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
18.8 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Obw. pnia: 2.99m, wiek: ~80 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Kasztan jadalny
(Castanea sativa)
18 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Tarnowskie Góry / Tarnowskie Góry

Obw. pnia: 8.46m, wiek: ~426 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
16 POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Kalety / Jędrysek
Najgrubszy cis na terenie Lasów Państwowych.
Obw. pnia: 2.14m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Wierzba płacz±ca
(Salix alba 'Tristis')
14 LG, 2010, laser HOLANDIA
Obw. pnia: 3.43m.
¬r.: Monumental Trees.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
13.7 POLSKA
warmińsko-mazurskie / szczycieński / Szczytno / Lipowiec

Obw. pnia: 2.05m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, POLSKIE DRZEWA.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
10.5 KB, 2013, laser POLSKA
dolno¶l±skie / lubański / Lubań / Henryków Lubański
Cis Henrykowski
Najstarsze drzewo w Polsce!
Obw. pnia: 4.25m, wiek: ~1264 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Bez czarny
(Sambucus nigra)
9.5 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 1.1m.
Zobacz opis i zdjęcia.

█ Warto¶ci podane bez wyszczególnienia techniki pomiaru należy traktować jako bardzo przybliżone. Największa dokładno¶ć dotyczy pomiarów z wykorzystaniem opuszczanej z wierzchołka drzewa ta¶my mierniczej (bł±d rzędu kilku cm), nieco mniejsza pomiarów wykonywanych dalmierzem laserowym (bł±d do 5%), jeszcze mniejsza pomiarów z użyciem klinometru (10%), najmniejsza - pomiarów bez specjalnego przyrz±du, np. bazuj±cych na wykorzystaniu metod trygonometr. (20%). Najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów zostały pogrubione; przyjęto, że s± to: 1.) pomiary z użyciem ta¶my lub dalmierza laserowego, 2.) pomiary z użyciem klinometru i okre¶lon± osob± dokonuj±c± pomiaru i/lub rokiem pomiaru, 3.) pomiary pochodz±ce z wyj±tkowo zaufanych Ľródeł lub potwierdzone w wielu niezależnych Ľródłach.

L e g e n d a:
Osoby lub instytucje dokonuj±ce pomiarów: BM = Barbara Mirek, DB = Doug Bidlack, JP = Jeroen Pater, JPh = Jeroen Philippona, ChA = Chris Atkins, KB = Krzysztof Borkowski, KR = Kouta Räsänen, KW = Katarzyna Węgrzyn, LFE = Landesforstanstalt Eberswalde, LG = Leo Goudzwaard, MS = Michael Spraggon, MSz = Marcin Szczotka, MT = Michael Taylor, MTe = Mark Tansley, NK = Nardo Kaandorp, MV = Mario Vaden, HvM = Han van Meegeren, PG = Piotr Gach, SDW = Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, SUK = Studenci Universytetu Karlsruhe, TN = Tomasz Niechoda, TROBI = Tree Register of the British Isles, WB = Will Blozan.
Metody pomiarowe: ta¶ma = ta¶ma miernicza (opuszczana z wierzchołka drzewa lub pomiar leż±cego drzewa), laser = dalmierz laserowy (najcz. Nikon Forestry 550), klinometr = klinometr (najcz. SUUNTO lub SILVA).
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA - K. Borkowski 2014, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY - J. H. Reichholf i G. Steinbach, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE - C. Pacyniak 1992, Wikipedia = Wikipedia (http://pl.wikipedia.org), Puszcza Białowieska = Puszcza Białowieska (http://drzewa.puszcza-bialowieska.eu) - Tomasz Niechoda, Monumental trees = Monumental trees (http://www.monumentaltrees.com/en/) - Jeroen Philippona, Tall trees = Tall trees (http://bomeninfo.nl/tall%20trees.htm) - Jeroen Philippona, Przegl±d le¶niczy = Przegl±d le¶niczy (http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html) i http://www.przegladlesniczy.com.pl/konkurs_wyniki.html, Las Rysia eRysia = Las Rysia eRysia (http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/najgrubsze_drzewa), Drzewa Polski = Drzewa Polski (http://www.drzewapolski.pl) - Robert Sadowski.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia4.4.2. Grubo¶ć pnia

Gatunek Obwód/
¶rednica
pnia (m)
Pień (krot-
no¶ć)
Pomiar Lokalizacja Uwagi
Cypry¶nik meksykański
(Taxodium mucronatum)
44.14 / 14.05 1->M MEKSYK NAJGRUBSZE DRZEWO ¦WIATA!
Objęto¶ć korony: 816.8m3, masa: 637 ton.
Wys.: 41.85m, wiek: ~1500 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
37.7 / 12 1 USA THE FATHER
OF THE FOREST
(OJCIEC LASU)

NAJPOTĘŻNIEJSZE DRZEWO WSZECH CZASÓW!
Mi±ższo¶ć jego pnia wynosiła aż 3750 m3!
Wys.: 135m, wiek: ~2500 lat(a).
¬r.: DRZEWA KRZEWY, Wikipedia, [a class="disabled" href="http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego">http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
27.8 / 8.85 1 USA GENERAL GRANT (GENERAŁ GRANT)
2. największe pod względem objęto¶ci (1320 m3) i masy
nieklonalne drzewo ¶wiata!
Wys.: 81.1m, wiek: ~1650 lat(a).
¬r.: Monumental Trees, DRZEWA KRZEWY, Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
25.9 / 8.24 1 USA GENERAL SHERMAN (GENERAŁ SHERMAN)
NAJPOTĘŻNIEJSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
Największe pod względem objęto¶ci (1487m3) i masy (ok. 1385 ton)
nieklonalne drzewo na naszej planecie!

Wys.: 83.5m, wiek: ~2114 lat(a).
¬r.: Monumental Trees, Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
24.5 / 7.8 1 2000 USA PRESIDENT (PREZYDENT)
Jeden z najstarszych i najpotężniejszych mamutowców ¶wiata.
Wys.: 74.7m, wiek: ~3014 lat(a).
¬r.: Wikipedia, Monumental Trees.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
24.04 / 7.65 1 2013 USA GENESIS
Najwyższy żyj±cy mamutowiec ¶wiata; także jeden z najgrubszych.
Wys.: 86.2m.
¬r.: Monumental Trees.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
18.97 / 6.04 ? USA Quinault Lake Red Cedar
Wys.: 55m.
¬r.: Wikipedia.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
15.18 / 4.83 1 2012 USA HYPERION
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
Wys.: 115.72m.
¬r.: Wikipedia, Monumental Trees, http://www.mdvaden.com/redwood_hyperion.shtml.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
14.75 / 4.7 1 2006 SZWECJA KVILLEKEN
NAJGRUBSZE DRZEWO W EUROPIE!
Wys.: 16m, wiek: ~925 lat(a).
¬r.: Monumental Trees.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
13 / 4.14 1 2009 WIELKA BRYTANIA Quarry Oak
¬r.: Monumental Trees.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
12.6 / 4.01 1 2003 WIELKA BRYTANIA Queen Elisabeth Oak
Wys.: 8m.
¬r.: Monumental Trees.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
12.5 / 3.98 1 2011 WIELKA BRYTANIA Majesty Oak
Uznawany za najwspanialszy d±b w Europie.
¬r.: Monumental Trees.
Topola czarna
(Populus nigra)
12 / 3.82 1 2013 WĘGRY
¬r.: Zjazdy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Jodła pospolita
(Abies alba)
11.94 / 3.8 1 1908 NIEMCY Słynna jodła ze Schwarzwaldu - najwyższe notowane
rodzime drzewo Europy wszech czasów!

Wys.: 68m.
¬r.: Tall Trees, internet.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10.75 / 3.42 1 PG, 2009 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Zabór / Mielno
D±b Napoleon
Do 2010 r. najgrubsze polskie drzewo o pojedynczym pniu.
Wiek: ~650 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
10.75 / 3.42 1->M KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / częstochowski / D±browa Zielona / Cielętniki
Najgrubsze (choć wielopniowe) drzewo w Polsce.
Wys.: 28.6m, wiek: ~531 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola czarna
(Populus nigra)
10.72 / 3.41 M/1->M 2009 WĘGRY
¬r.: Zjazdy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, http://www.dendromania.hu.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
10.63 / 3.38 1->3? KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Wys.: 33m, wiek: ~286 lat(a).
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola biała
(Populus alba)
10.53 / 3.35 1->3? PG, 2009 POLSKA
mazowieckie / warszawski zachodni / Leszno / Leszno

Wiek: ~325 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
10.14 / 3.23 1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Dobrzyca / Dobrzyca
Platan Konstytucyjny
Wys.: 32m, wiek: ~223 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10.07 / 3.21 1 PG, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / polkowicki / Przemków / Piotrowice
D±b Chrobry
Najgrubszy i chyba najbardziej monumentalny d±b w Polsce,
także 3. największe objęto¶ciowo drzewo w Europie.
Wiek: ~751 lat(a).
¬r.: Wikipedia, internet.
Zobacz opis i zdjęcia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10.02 / 3.19 1 PG, 2014 POLSKA
podkarpackie / dębicki / Brzostek / Januszkowice
D±b Chrze¶cijanin
Najgrubsze drzewo na Podkarpaciu; prawdopodobnie także
drugi lub trzeci najgrubszy d±b w Polsce.

Wys.: 20.6m, wiek: ~601 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10 / 3.18 1 KB, 2013 POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski / Tolkmicko / Kadyny
D±b Bażyńskiego
Wiek: ~701 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Wikipedia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
9.75 / 3.1 ? NIEMCY
¬r.: Wikipedia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.71 / 3.09 1 KB, 2013 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Zagnańsk / Bartków
D±b Bartek
Najbardziej znane polskie drzewo.
Wys.: 29.3m, wiek: ~701 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.53 / 3.03 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / ¶wiecki / Warlubie / B±kowo
D±b Jan Kazimierz
Wiek: ~691 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
9.5 / 3.02 1? POLSKA
lubelskie / biłgorajski / Turobin / Turobin

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.38 / 2.99 1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Mosina / Rogalin
D±b Rus
Najgrubszy, a równocze¶nie najmłodszy z trójki sławnych rogalińskich dębów o imionach legendarnych Słowian: Lecha, Czecha i Rusa.
Wiek: ~521 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola czarna
(Populus nigra)
9.21 / 2.93 1 2011 FRANCJA La Pouplie
Wys.: 41m.
¬r.: Tall Trees.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
9.2 / 2.93 4 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / goleniowski / Goleniów / Kliniska Wielkie
Lipa Anna
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.07 / 2.89 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / opolski / Niemodlin / Szydłowiec ¦l±ski
D±b Puecklera
Wys.: 26m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.05 / 2.88 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / płocki / Ojrzeń / Młock
D±b Uparty Mazur
Wys.: 25.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
9.04 / 2.88 1->2 KB, 2012 POLSKA
dolno¶l±skie / ole¶nicki / Twardogóra / Twardogóra
D±b BliĽniak
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola biała
(Populus alba)
9.03 / 2.87 1->2 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / malborski / Stare Pole / Królewo
Najgrubsza polska topola.
Wys.: 33m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola czarna
(Populus nigra)
9.03 / 2.87 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / bydgoski / D±browa Chełmińska / Ostromecko
Najgrubsza topola w Polsce.
Wys.: 30m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
9 / 2.86 1 KANADA
Wys.: 75m.
¬r.: Monumental Trees.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
8.97 / 2.86 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / trzebnicki / Prusice / Budzicz

Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.92 / 2.84 1 PG, 2014 POLSKA
podkarpackie / kro¶nieński / Korczyna / Węglówka
D±b Poganin
Drugi co do wielko¶ci d±b na Podkarpaciu po Chrze¶cijaninie.
Wys.: 27.8m, wiek: ~651 lat(a).
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
8.87 / 2.82 1 2013 POLSKA
lubuskie / kro¶nieński / Gubin / Komorów
Wi±z Mieszko / WiedĽmin
Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie.
Wys.: 18m, wiek: ~454 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Drzewa Polski, Wikipedia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.86 / 2.82 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / grudzi±dzki / Łasin / Nogat
D±b Chrobry w Nogacie
Wiek: ~601 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
8.84 / 2.81 1->5? KB, 2013 POLSKA
lubelskie / zamojski / Szczebrzeszyn / Szczebrzeszyn

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.8 / 2.8 1 KB, 2013 POLSKA
¶więtokrzyskie / staszowski / Połaniec / Ruszcza
D±b Tadeusz Ko¶ciuszko
Wys.: 26m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
8.74 / 2.78 1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Ł±cko / Czarny Potok
Najgrubsza lipa szerokolistna w Polsce.
Wiek: ~506 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia, POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.7 / 2.77 1 KB, 2013 POLSKA
lubelskie / chełmski / Ruda-Huta / Hniszów
D±b Bolko
Najpotężniejszy d±b w województwie lubelskim.
Wys.: 23m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola czarna
(Populus nigra)
8.6 / 2.74 ? POLSKA
kujawsko-pomorskie / bydgoski / D±browa Chełmińska / Ostromecko
Topola Mariańska
¬r.: rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy.SRC=POLSKIE DRZEWA.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
8.58 / 2.73 1? KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / szczeciński / M. Szczecin / Szczecin
Lipa ¶w. Ottona
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.51 / 2.71 1 KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / cieszyński / Hażlach / Kończyce Wielkie
D±b Mieszko
Wys.: 30m.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
8.46 / 2.69 1 PG, 2014 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa
D±b Mieszko I
Najstarsze i najgrubsze drzewo w Warszawie.
Wiek: ~620 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Kasztan jadalny
(Castanea sativa)
8.46 / 2.69 M? KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Tarnowskie Góry / Tarnowskie Góry

Wys.: 18m, wiek: ~426 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola biała
(Populus alba)
8.33 / 2.65 1 PG, 2013 POLSKA
mazowieckie / otwocki / Karczew / Glinki

Wys.: 37m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
8.3 / 2.64 2/1->2 POLSKA
łódzkie / tomaszowski / Rzeczyca / Rzeczyca

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola czarna
(Populus nigra)
8.3 / 2.64 1 KB, 2011 POLSKA
wielkopolskie / kaliski / KoĽminek / KoĽminek

Wys.: 35m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
8.25 / 2.63 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / nakielski / Kcynia / Grocholin

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
8.23 / 2.62 1->2? KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / wałecki / Człopa / Jaglice
Lipa Dobrosława
Najgrubsza lipa na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 25m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola czarna
(Populus nigra)
8.21 / 2.61 1->2? PG, 2014 POLSKA
mazowieckie / sochaczewski / Brochów / Kromnów
Topola Kromnowska
Wys.: 37.5m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola czarna
(Populus nigra)
8.2 / 2.61 1 PG, 2013 POLSKA
lubelskie / puławski / Kazimierz Dolny / Parchatka

Wys.: 27m, wiek: ~275 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://www.ztp.eko.org.pl/strona/pomniki_przyrody.html#12.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
8.06 / 2.57 1? KB, 2013 POLSKA
łódzkie / tomaszowski / Tuszyn / Prażki
Lipa Reymonta
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
7.91 / 2.52 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / wodzisławski / M.Wodzisław / Wodzisław ¦l±ski
Wierzba Kazimiera
Wys.: 20.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wierzba biała
(Salix alba)
7.85 / 2.5 2 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Niekarzyn
Wierzba Rokita
Najgrubsza wierzba na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 24m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia, Przegl±d le¶niczy, Wikipedia.
Topola czarna
(Populus nigra)
7.8 / 2.48 1 PG, 2012 POLSKA
małopolskie / tarnowski / Zakliczyn / Melsztyn

Wys.: 35.6m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
7.78 / 2.48 1 2011 HOLANDIA De Nijenbeekse Peppel
Wys.: 35.2m.
¬r.: Monumental Trees.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
7.76 / 2.47 1 KB POLSKA
lubelskie / łęczyński / Puchaczów / Szpica

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola biała
(Populus alba)
7.68 / 2.44 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / ¶wiecki / Dragacz / Michale

Wys.: 27m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola biała
(Populus alba)
7.67 / 2.44 1 PG, 2012 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
7.66 / 2.44 1->2 KB, 2013 POLSKA
opolskie / kluczborski / Byczyna / Pro¶lice
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
7.64 / 2.43 9 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / goleniowski / Nowogard / Olszyca
Buk Dziewięć Buków
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
7.56 / 2.41 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / przemyski / Stubno / Kalników
Jeden z najbardziej okazałych jesionów w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
7.48 / 2.38 1 KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / zawierciański / Irz±dze / Irz±dze

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
7.48 / 2.38 1->3 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Zielona Góra / Zielona Góra

Wys.: 32m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
7.41 / 2.36 1->4 POLSKA
wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Lubasz / Klempicz

Wiek: ~188 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
7.41 / 2.36 1 KB, 2013 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
D±b Maciek
Najpotężniejszy d±b Puszczy Białowieskiej i równocze¶nie najgrubsze notowane drzewo po polskiej stronie Puszczy.
Wys.: 41m, wiek: ~401 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
7.38 / 2.35 1 KB, 2013 POLSKA
łódzkie / piotrkowski / Wola Krzyżtoporska / Jeżów

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
7.38 / 2.35 M/1->M? 2010 IRLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
7.37 / 2.35 M KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / legnicki / Legnickie Pole / Koskowice

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola bujna/niekłańska
(Populus x canadensis ''Robusta'')
7.24 / 2.3 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Gierałtowice / Chudów

Wys.: 31.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola holenderska
(Populus x canadensis ''Marilandica'')
7.24 / 2.3 1->2? PG, 2014 POLSKA
łódzkie / łódzki / ŁódĽ / ŁódĽ

Wys.: 32.2m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wierzba biała
(Salix alba)
7.2 / 2.29 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / legionowski / Jabłonna / Jabłonna
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
7.2 / 2.29 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / legionowski / Jabłonna / Jabłonna

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
7.18 / 2.29 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / rybnicki / ¦wierklany / ¦wierklany Górne
Buk Sobieskiego
Najgrubszy w Polsce buk o pojedynczym pniu.
Wys.: 22.2m, wiek: ~301 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Lipa krymska
(Tilia x euchlora)
7.16 / 2.28 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Gierałtowice / Przyszowice
Lipa Witosław
Zapewne jedna z najgrubszych lip krymskich w Polsce.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
7.15 / 2.28 1 POLSKA
pomorskie / słupski / Dębica Kaszubska / Motarzyno
Był to najgrubszy notowany jesion w Polsce.
Wys.: 28m, wiek: ~415 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia, Drzewa Polski.
Buk pospolity odm. czerwonolistna
(Fagus sylvatica ''Atropunicea'')
6.9 / 2.2 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / raciborski / Rudnik / Strzybnik

Wys.: 28m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Buk pospolity odm. czerwonolistna
(Fagus sylvatica ''Atropunicea'')
6.85 / 2.18 1 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Kargowa / Kargowa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
6.81 / 2.17 1 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / ¶widwiński / ¦widwin / Rusinowo
Prawdopodobnie najgrubszy obecnie jesion w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
6.76 / 2.15 1 2009 HOLANDIA
Wys.: 32m.
¬r.: Monumental Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
6.76 / 2.15 1 1906 POLSKA
¶l±skie / suski / Zawoja / Zawoja
Gruba Jodła
Najwyższe polskie drzewo wszechczasów!
Wys.: 60m, wiek: ~600 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z polny
(Ulmus minor)
6.75 / 2.15 2? POLSKA
wielkopolskie / złotowski / Krajenka / Dobrzyca
Najgrubszy klon polny na terenie Lasów Państwowych.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
6.73 / 2.14 1->2 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / ostrzeszowski / Mikstat / Komorów
Buk Dziadek / Alfons
Jest to najgrubszy buk na terenie Lasów Państwowych.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
6.59 / 2.1 1? 2010 WIELKA BRYTANIA
Wys.: 64.28m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
6.56 / 2.09 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / lwówecki / Gryfów ¦l±ski / Wolbromów

Wys.: 24.5m.
D±b omszony
(Quercus pubescens)
6.5 / 2.07 1 2011 WŁOCHY
¬r.: Monumental Trees.
Topola biała
(Populus alba)
6.5 / 2.07 1 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Wys.: 38.7m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
6.46 / 2.06 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Kruszwica / Ostrówek
Wi±z Popiel
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
6.45 / 2.05 ? POLSKA
małopolskie / limanowski / NiedĽwiedĽ / Poręba Wielka

Wiek: ~421 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki/od15z.pdf.
Sekwoja wieczniezielona
(Sequoia sempervirens)
6.42 / 2.04 1? 2010 WIELKA BRYTANIA
Wys.: 41m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
6.42 / 2.04 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / kłodzki / Duszniki-Zdrój / Duszniki-Zdrój
Jesion Bolko
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
6.38 / 2.03 1->2? POLSKA
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól / Nowa Sól
Najgrubszy wi±z szypułkowy na terenie Lasów Państwowych.
¬r.: Las Rysia eRysia, Przegl±d le¶niczy.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
6.37 / 2.03 1->4 PG, 2011 POLSKA
łódzkie / rawski / Rawa Mazowiecka / Podlas
D±b Cztery Dęby
Wys.: 31.5m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
6.33 / 2.01 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Rudziniec / Poniszowice

Wys.: 22.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola póĽna
(Populus x canadensis ''Serotina'')
6.32 / 2.01 1 PG, 2013 DANIA
Bornholm / Bornholm / Bornholm / Arnager (Store Myrega*rd)
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
6.3 / 2.01 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
D±b Jagielloński
Niezwykle monumentalne drzewo, z pewno¶ci± najgrubsze i najbardziej reprezentacyjne w Ogrodzie Botanicznym, prawdopodobnie także w całym Krakowie.
Wys.: 27m, wiek: ~252 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
6.25 / 1.99 1->5 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / żywiecki / Rajcza / Rajcza
Jesion Kazimierzowski
Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
6.23 / 1.98 1 KB, 2013 POLSKA
¶więtokrzyskie / starachowicki / Mirzec / Mirzec
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
6.21 / 1.98 2 POLSKA
wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Krzyż Wielkopolski / Przesieki
Klon Hansa Paasche
Najgrubszy klon jawor na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 25m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
6.2 / 1.97 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / opolski / Opole / Opole
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
6.2 / 1.97 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / leski / Cisna / Wetlina
Najgrubszy jesion na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 29m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Grusza polna
(Pyrus pyraster)
6.2 / 1.97 4 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / ciechanowski / Ciechanów / Rutki-Borki

Wys.: 13m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola biała
(Populus alba)
6.18 / 1.97 1->4 POLSKA
mazowieckie / płocki / Nowy Duninów / Nowy Duninów
Najgrubsza topola biała na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 36m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
6.07 / 1.93 1 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / pyrzycki / Przelewice / Przelewice

Wys.: 31m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
6.05 / 1.93 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / słupski / Dębica Kaszubska / Niemczewo

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola biała
(Populus alba)
6.05 / 1.93 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 34.4m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
5.95 / 1.89 1? POLSKA
mazowieckie / grodziski / Grodzisk Mazowiecki / Tłuste

¬r.: http://siskom.waw.pl/autostrady/a2/gr-konotopa/ROS_streszczenie_A2_Konotopa.pdf.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
5.92 / 1.88 1 PG, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / kłodzki / Kudowa-Zdrój / Kudowa-Zdrój

Zobacz opis i zdjęcia.
Wi±z polny
(Ulmus minor)
5.9 / 1.88 1->2? KB, 2013 POLSKA
łódzkie / zduńskowolski / Zduńska Wola / Zduńska Wola

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
5.89 / 1.87 1 2011 FRANCJA
¬r.: Monumental Trees.
D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
5.87 / 1.87 1 PG, 2011 POLSKA
opolskie / opolski / Turawa / Turawa

Wys.: 32m, wiek: ~401 lat(a).
¬r.: href="http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35107,6948793,Dab_turawski__nasz_390_latek.html.
Zobacz opis i zdjęcia.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
5.85 / 1.86 1 TN, 2010 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najpotężniejsza lipa Puszczy Białowieskiej.
Wys.: 33.2m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
D±b czerwony
(Quercus rubra)
5.84 / 1.86 1 LG, 2011 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Skrzydłorzech kaukaski
(Pterocarya fraxinifolia)
5.72 / 1.82 ? PG, 2014 POLSKA
zachodniopomorskie / my¶liborski / Barlinek / Dzikowo

¬r.: http://mysliborz.fm.interia.pl/pow/bar/bar8.htm.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
5.68 / 1.81 1->5 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Górki Małe
Sosna Rzepicha
Wys.: 27m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
5.68 / 1.81 1 2011 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Eukaliptus różnobarwny
(Eucalyptus diversicolor)
5.68 / 1.81 1 2010 PORTUGALIA THE KARRI KNIGHT
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO EUROPY!
Wys.: 72m, wiek: ~126 lat(a).
¬r.: http://www.git-forestry.com/KarriKnight-GiantEucalyptusdiversicolor.htm, Monumental Trees.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
5.6 / 1.78 1 2009 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Grusza polna
(Pyrus pyraster)
5.6 / 1.78 1? KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Tarnowskie Góry / Tarnowskie Góry

Wys.: 11.8m, wiek: ~176 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
5.58 / 1.78 2 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / ¶widwiński / ¦widwin / Lekowo

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Żywotnik zachodni
(Thuja occidentalis)
5.5 / 1.75 ? USA
Wys.: 34m.
¬r.: internet.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
5.5 / 1.75 M/1->M? 2011 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
5.5 / 1.75 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / kartuski / Sulęczyno / Sulęczyno
Najgrubszy klon zwyczajny w Polsce.
Wys.: 26m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
5.49 / 1.75 2 PG, 2013 POLSKA
opolskie / strzelecki / Le¶nica / Wysoka

Wys.: 27.5m, wiek: ~350 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=51.
Zobacz opis i zdjęcia.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
5.45 / 1.73 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / brzeski / Lubsza / Rogalice
Prawdopodobnie najgrubszy orzech czarny w Polsce.
Wys.: 27.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
5.45 / 1.73 M KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Sulechów
Sosna Waligóra
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
5.45 / 1.73 1->2? KB, 2013 POLSKA
podlaskie / sejneński / Puńsk / Widugiery

Wys.: 21m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wierzba płacz±ca
(Salix alba ''Tristis'')
5.4 / 1.72 1->2 POLSKA
dolno¶l±skie / jeleniogórski / Jelenia Góra / Jelenia Góra

Wiek: ~192 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
5.4 / 1.72 1 TN, 2012 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najpotężniejszy jesion Puszczy Białowieskiej.
Wys.: 40.4m, wiek: ~201 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
5.39 / 1.72 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Jawor / Jawor
Prawdopodobnie najgrubszy kasztanowiec w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna czarna
(Pinus nigra)
5.36 / 1.71 1 2010 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
5.36 / 1.71 1 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / choszczeński / Drawno / Zatom
Klon Solarzy
Najgrubszy klon zwyczajny w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
5.36 / 1.71 1 PG, 2011 POLSKA
wielkopolskie / ko¶ciański / Krzywiń / Lubiń
Najstarszy, najokazalszy i 2. najgrubszy kasztanowiec w Polsce.
Wys.: 24.8m, wiek: ~253 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
5.32 / 1.69 1->3? KB, 2012 POLSKA
lubuskie / drezdenecko-strzelecki / Drezdenko / Kle¶no
Prawdopodobnie najgrubszy żywotnik w Polsce.
Wys.: 23m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
5.3 / 1.69 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / namysłowski / Pokój / Pokój

Wys.: 33m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
5.27 / 1.68 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / suski / Sucha Beskidzka / Sucha Beskidzka
Brzost Sobieskiego
Wys.: 26.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
5.22 / 1.66 1 2009 BELGIA
¬r.: Monumental Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
5.21 / 1.66 1 1957 CZECHY
Wys.: 60.5m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
5.19 / 1.65 1 2013 POLSKA
podkarpackie / leski / Baligród / Baligród

Wys.: 35m.
Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
5.18 / 1.65 1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / ko¶ciański / Ko¶cian / Ko¶cian
Jodła pospolita
(Abies alba)
5.17 / 1.65 1 2013 POLSKA
podkarpackie / bieszczadzki / Lutowiska / Pszczeliny
Matka Bieszczadzkiego Lasu
Wys.: 42m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
5.16 / 1.64 1 2010 NIEMCY
Wys.: 59.2m.
¬r.: Monumental Trees, Tall Trees.
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
5.16 / 1.64 1 PG, 2012 POLSKA
małopolskie / krakowski / Kocmyrzów-Luborzyca / Goszcza

Wys.: 23m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Metasekwoja chińska
(Metasequoia glyptostroboides)
5.12 / 1.63 1 LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 21.8m.
¬r.: Monumental Trees.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
5.12 / 1.63 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa
Drzewo Niemcewicza
Wys.: 25.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Cypry¶nik błotny
(Taxodium distichum)
5.08 / 1.62 1 KB, 2012 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik
Najgrubszy i najstarszy przedstawiciel gatunku w Polsce.
Wys.: 25m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
5.07 / 1.61 1? POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Łęgowo
Najgrubsza robinia akacjowa na terenie Lasów Państwowych; prawdopodobnie także w całej Polsce.
Wys.: 20m.
¬r.: Las Rysia eRysia, Wikipedia.
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
5.06 / 1.61 1 KB, 2013 POLSKA
lubelskie / biłgorajski / Tereszpol / Tereszpol - Kukiełki
Najgrubszy 1-pniowy jawor w Polsce?
Wys.: 16m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Modrzew polski
(Larix polonica)
5.02 / 1.6 1? POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia

Wiek: ~360 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
5 / 1.59 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Męcinka / Sichów
Prawdopodobnie najgrubszy tulipanowiec w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
D±b omszony
(Quercus pubescens)
5 / 1.59 1 2011 WŁOCHY
¬r.: Monumental Trees.
Jodła pospolita
(Abies alba)
4.93 / 1.57 1 2013 POLSKA
podkarpackie / bieszczadzki / Lutowiska / Stuposiany

Wys.: 43m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
4.87 / 1.55 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Wejcherowo / Zbychowo
Modrzew Zbyszko
Wys.: 25m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
4.87 / 1.55 1 TN, 2012 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Wys.: 44.2m, wiek: ~161 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.82 / 1.53 1->4 POLSKA
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec / W±sosz
Najgrubsza olsza na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 27m.
¬r.: Las Rysia eRysia, Przegl±d le¶niczy.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii menzesii)
4.79 / 1.52 1->2 PG, 2011 POLSKA
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów / Karnieszewice

Wiek: ~175 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
4.76 / 1.52 1->2 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Wiek: ~226 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Modrzew polski
(Larix polonica)
4.75 / 1.51 1 KB, 2013 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia / Nowa Słupia

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
4.75 / 1.51 1? WIELKA BRYTANIA
Wys.: 54.5m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
4.71 / 1.5 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wiek: ~231 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
4.69 / 1.49 1 2010 NIEMCY
Wys.: 46.8m.
¬r.: Monumental Trees, Tall Trees.
Klon polny
(Acer campestre)
4.64 / 1.48 1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Dobrzyca / Dobrzyca
Jeden z najstarszych i najgrubszych klonów polnych w Polsce.
Wiek: ~325 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
4.62 / 1.47 1->2 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola osika
(Populus tremula)
4.61 / 1.47 1 POLSKA
małopolskie / brzeski / Dębno / Jastew
Najgrubsza osika na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 35m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Klon jesionolistny
(Acer negundo)
4.59 / 1.46 M/1->M? LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 15.1m.
¬r.: Monumental Trees.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
4.59 / 1.46 1 TN, 2011 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Wys.: 37.2m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
4.56 / 1.45 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / kłodzki / Kudowa-Zdrój / Kudowa-Zdrój

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
4.56 / 1.45 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Wys.: 45m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
4.48 / 1.43 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / legnicki / Krotoszyce / Czerwony Ko¶ciół

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii menzesii)
4.44 / 1.41 1 PG, 2011 POLSKA
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów / Karnieszewice
Jarz±b szwedzki
(Sorbus x intermedia)
4.4 / 1.4 1? POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Gniewowo / Salino
Najgrubszy jarz±b szwedzki w Polsce.
Wiek: ~230 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Bożodrzew gruczołkowaty
(Ailanthus altissima)
4.4 / 1.4 1 LG, 2010 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Morwa biała
(Morus alba)
4.4 / 1.4 1 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Sulechów
Najgrubsza morwa biała w Europie.
Wiek: ~258 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
4.36 / 1.39 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / Żołynia / Żołynia
Sosna Jana Sobieskiego
Prawdopodobnie najgrubsza 1-pniowa sosna pospolita w Polsce.
Wys.: 14.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
4.36 / 1.39 1 PG, 2014 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa
Grab ten jest prawdopodobnie najgrubszym przedstawicielem swojego gatunku w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
4.3 / 1.37 1 KB, 2013 POLSKA
łódzkie / radomszczański / Kobiele Wielkie / Kobiele Wielkie

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Żywotnik zachodni
(Thuja occidentalis)
4.3 / 1.37 ? 2011 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Topola szara
(Populus x canescens)
4.3 / 1.37 1 2009 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Skrzydłorzech kaukaski
(Pterocarya fraxinifolia)
4.28 / 1.36 1? KB, 2012 POLSKA
lubuskie / żagański / Szprotawa / Szprotawa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.2 / 1.34 1 KB, 2012 POLSKA
dolno¶l±skie / milicki / Milicz / Milicz

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
4.2 / 1.34 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Wys.: 27m, wiek: ~215 lat(a).
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
4.2 / 1.34 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / wałecki / Człopa / Przelewice

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
4.17 / 1.33 1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / Siercza
¦wierk pospolity
(Picea abies)
4.16 / 1.32 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / jeleniogórski / Kowary / Kowary

Wys.: 35m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
4.16 / 1.32 1 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / ¶wiebodziński / Łagów / Łagów

Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.15 / 1.32 1 KB, 2012 POLSKA
wielkopolskie / wrzesiński / Nekla / Nekla

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
4.13 / 1.31 2 POLSKA
opolskie / strzelecki / Strzelce Opolskie / Strzelce Opolskie
Wg Cezarego Pacyniaka jest to najstarszy ¶wierk w Polsce.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Topola osika
(Populus tremula)
4.12 / 1.31 1 TN, 2011 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Wys.: 36.2m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Grusza polna
(Pyrus pyraster)
4.12 / 1.31 1->2 PG, 2012 POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / Siercza

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Modrzew polski
(Larix polonica)
4.1 / 1.31 1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / golubsko-dobrzyński / Radomin / Płonne

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.1 / 1.31 1 2013 POLSKA
lubuskie / żarski / Łęknica / Łęknica
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
4.08 / 1.3 1 KB, 2013 POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski
Sosna Gruba Ka¶ka
Wys.: 40m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
4.05 / 1.29 1 KB, 2012 POLSKA
małopolskie / tarnowski / Tarnów / Tarnów

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.05 / 1.29 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / kluczborski / Kluczbork / Kluczbork

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Cypry¶nik błotny
(Taxodium distichum)
4.03 / 1.28 1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / ¦ledziejowice

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
4 / 1.27 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / słupski / Dębica Kaszubska / Krzynia
Sosna Gruba Berta
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
3.97 / 1.26 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / przyuski / Odrzywół / Ossa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
3.95 / 1.26 1 KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / raciborski / KuĽnia Raciborska / Jankowice
Najgrubszy grab na terenach le¶nych w Polsce.
Wys.: 22.2m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola Simona, Topola chińska
(Populus simonii)
3.92 / 1.25 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 25m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
3.92 / 1.25 1 TN, 2013 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Wys.: 35.4m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
3.91 / 1.24 1 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / miński / Mińsk Mazowiecki / Mińsk Mazowiecki

Wys.: 23m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
3.91 / 1.24 1 TN, 2012 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Sosna Marta
Wys.: 40.4m, wiek: ~301 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola osika
(Populus tremula)
3.9 / 1.24 1 TN, 2009 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

¬r.: Puszcza Białowieska.
Grusza polna
(Pyrus pyraster)
3.9 / 1.24 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / szczecinecki / Szczecinek / Gr±bczyn

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
3.88 / 1.24 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / leski / Baligród / Baligród

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Grusza pospolita
(Pyrus communis)
3.85 / 1.23 1 POLSKA
wielkopolskie / w±growiecki / Skoki / Sława Wielkopolska
Najgrubsza grusza na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 17.5m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Magnolia drzewiasta
(Magnolia acuminata)
3.85 / 1.23 1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / ¦ledziejowice
Jest to prawdopodobnie najgrubsza (i być może najwyższa) magnolia w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon polny
(Acer campestre)
3.81 / 1.21 1 KB, 2012 POLSKA
dolno¶l±skie / trzebnicki / Prusice / Piotrkowice

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Kłęk kanadyjski
(Gymnocladus dioica)
3.81 / 1.21 1 PG, 2012 POLSKA
¶więtokrzyskie / buski / Busko-Zdrój / Busko-Zdrój
Najgrubszy znany autorowi kłęk w Polsce.
Wys.: 26.6m.
Topola szara
(Populus x canescens)
3.75 / 1.19 1 PG, 2014 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut
Prawdopodobnie najwyższe drzewo w Parku Zamkowym w Łańcucie.
Wys.: 33.6m.
Jodła pospolita
(Abies alba)
3.73 / 1.19 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / jeleniogórski / Kowary / Kowary
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
3.65 / 1.16 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
3.64 / 1.16 1 LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 21.8m.
¬r.: Monumental Trees, Jeroen Philippona.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
3.61 / 1.15 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / lwówecki / Wleń / Bystrzyca

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Surmia bignoniowa
(Catalpa bignonioides)
3.61 / 1.15 1 LG, 2009 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Grusza polna
(Pyrus pyraster)
3.6 / 1.15 1 KB, 2013 POLSKA
¶więtokrzyskie / sandomierski / Samborzec / Chobrzany
Grusza Żeromskiego
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola włoska
(Populus nigra ''Italica'')
3.6 / 1.15 1? 2011 NIEMCY
Wys.: 39.2m.
¬r.: Tall Trees.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
3.56 / 1.13 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / dzierżoniowski / Niemcza / Niemcza

Wys.: 28m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
3.56 / 1.13 1->3 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa
Najgrubsza czere¶nia w Polsce.
Wys.: 22m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Brzoza papierowa
(Betula papyrifera)
3.55 / 1.13 3? KB, 2013 POLSKA
lubelskie / zamojski / Zwierzyniec / Zwierzyniec

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
3.48 / 1.11 ? 2011 HOLANDIA
Wys.: 35.2m.
¬r.: Jeroen Philippona, Tall Trees.
Wi±z polny
(Ulmus minor)
3.47 / 1.1 1 PG, 2011 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
3.44 / 1.09 1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
Wierzba płacz±ca
(Salix alba ''Tristis'')
3.43 / 1.09 1 LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 14m.
¬r.: Monumental Trees.
Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
3.39 / 1.08 1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Wys.: 35.8m.
Topola Maksymowicza
(Populus maximowiczii)
3.37 / 1.07 1 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Rudziniec / Chechło

Wys.: 25.3m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jabłoń domowa ''Cesarz Aleksander''
(Malus domestica var. Alexander)
3.36 / 1.07 1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Suchy Las / Biedrusko
Jest to prawdopodobnie najgrubsza jabłoń domowa w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Topola włoska
(Populus nigra ''Italica'')
3.3 / 1.05 1 PG, 2011 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik

Wys.: 31m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
3.28 / 1.04 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / gdański / M. Gdańsk / Gdańsk

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)
3.25 / 1.03 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Wys.: 30m, wiek: ~180 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
3.25 / 1.03 1 TN, 2011 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najgrubszy grab o pniu klasycznym w Puszczy Białowieskiej.
Wys.: 26.5m, wiek: ~181 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
3.2 / 1.02 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Topola włoska
(Populus nigra ''Italica'')
3.2 / 1.02 1? 2011 FRANCJA
Wys.: 42m.
¬r.: Tall Trees.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
3.2 / 1.02 1 TN, 2012 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola włoska
(Populus nigra ''Italica'')
3.18 / 1.01 1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / Zabierzów / Bolechowice

Wys.: 29.6m.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
3.17 / 1.01 ? POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa

Wys.: 8.5m, wiek: ~145 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jesion pensylwański
(Fraxinus pennsylvanica)
3.17 / 1.01 2/1->2 PG, 2007 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Cis pospolity
(Taxus baccata)
3.16 / 1.01 1 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / międzyrzecki / Przytoczna / Goraj

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Orzech włoski
(Juglans regia)
3.14 / 1 1 KB, 2013 POLSKA
lubelskie / puławski / Kazimierz Dolny / Wyl±gi

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
3.13 / 1 1? KB, 2013 POLSKA
małopolskie / my¶lenicki / Sułkowice / Harbutowice
Cisy Raciborskiego (Ż)
Wiek: ~600 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
3.1 / 0.99 1 KB, 2012 POLSKA
wielkopolskie / ostrzeszowski / Kraszewice / Kraszewice

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Klon polny
(Acer campestre)
3.07 / 0.98 1->2? POLSKA
dolno¶l±skie / wołowski / Wińsko / Ligota Strupińska
Najgrubszy klon polny na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 23m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
3.01 / 0.96 1 KB, 2013 POLSKA
warmińsko-mazurskie / bartoszycki / Bartoszyce / Solno

¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Topola osika
(Populus tremula)
3 / 0.95 1 TN, 2011 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Za życia najwyższa osika w Polsce.
Wys.: 42m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
2.99 / 0.95 2 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Wys.: 18.8m, wiek: ~80 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
2.97 / 0.95 1 LG, 2009 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Jesion pensylwański
(Fraxinus pennsylvanica)
2.96 / 0.94 1 2010 HOLANDIA
Wys.: 21.2m.
¬r.: Monumental Trees.
Klon polny
(Acer campestre)
2.95 / 0.94 1 LG, 2009 HOLANDIA
¬r.: Tall Trees.
Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum)
2.93 / 0.93 2 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 17.8m.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
2.91 / 0.93 1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / opolski / Łubiany / Łubiany

Wys.: 12m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Orzech włoski
(Juglans regia)
2.91 / 0.93 1 POLSKA
pomorskie / pucki / Puck / Celbowo

Wys.: 23m, wiek: ~151 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
D±b omszony
(Quercus pubescens)
2.88 / 0.92 1? LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 21m.
¬r.: Monumental Trees.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
2.85 / 0.91 1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / ¶widnicki / ¦wiebodzice / ¦wiebodzice
Cis Bolko
Wys.: 14.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum)
2.8 / 0.89 1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 21.6m.
Orzech włoski
(Juglans regia)
2.76 / 0.88 1 PG, 2008 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Surmia bignoniowa
(Catalpa bignonioides)
2.75 / 0.88 1 PG, 2011 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Surmia bignoniowa
(Catalpa bignonioides)
2.74 / 0.87 1 PG, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / wrocławski / M.Wrocław / Wrocław
Surmia wielkokwiatowa
(Catalpa speciosa)
2.65 / 0.84 1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Glediczja trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)
2.64 / 0.84 1 2011 HOLANDIA
¬r.: Monumental Trees.
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
2.45 / 0.78 1->6 POLSKA
wielkopolskie / leszczyński / Osieczna / Trzebania
Najgrubszy głóg na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 9.5m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
2.4 / 0.76 1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / lubaczowski / Narol / Łówcza

Wys.: 27m.
Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
2.4 / 0.76 1 2009 FRANCJA
¬r.: Monumental Trees.
D±b omszony
(Quercus pubescens)
2.4 / 0.76 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Cedynia / Bielinek

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis pisifera)
2.38 / 0.76 1? LG, 2010 HOLANDIA
Wys.: 24.2m.
¬r.: Monumental Trees.
Cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis pisifera)
2.36 / 0.75 1 LG, 2011 BELGIA
Wys.: 21m.
¬r.: Monumental Trees.
Orzech włoski
(Juglans regia)
2.2 / 0.7 ? 2011 FRANCJA
Wys.: 26.6m.
¬r.: Jeroen Philippona.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
2.14 / 0.68 1? POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Kalety / Jędrysek
Najgrubszy cis na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 16m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Sosna limba
(Pinus cembra)
2.11 / 0.67 1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / tatrzański / Zakopane / Zakopane

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
2.05 / 0.65 1 POLSKA
warmińsko-mazurskie / szczycieński / Szczytno / Lipowiec

Wys.: 13.7m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, POLSKIE DRZEWA.
Jarz±b pospolity
(Sorbus aucuparia)
1.83 / 0.58 1? POLSKA
zachodniopomorskie / ¶winoujski / M. ¦winouj¶cie / Lubiń
Prawdopodobnie najgrubszy przedstawiciel swojego gatunku w Polsce.
Wiek: ~160 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
1.27 / 0.4 2 POLSKA
zachodniopomorskie / choszczeński / Bierzwnik / Podlesie
Najgrubszy jałowiec na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 9m.
¬r.: Przegl±d le¶niczy, Las Rysia eRysia.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
1.25 / 0.4 1 KB, 2013 POLSKA
lubelskie / tomaszowski / Bełżec / Bełżec

Wys.: 6m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jarz±b brekinia
(Sorbus torminalis)
1.15 / 0.37 2 POLSKA
kujawsko-pomorskie / grudzi±dzki / RogoĽno / Dusocin
Najgrubszy jarz±b na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 23m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
1.05 / 0.33 1 KB, 2013 POLSKA
warmińsko-mazurskie / szczycieński / Szczytno / Lipowiec

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Bluszcz pospolity
(Hedera helix)
0.55 / 0.18 1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / malborski / M. Malbork / Malbork

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Bluszcz pospolity
(Hedera helix)
0.46 / 0.15 1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / kamieński / Kamień Pomorski / Kamień Pomorski

¬r.: POLSKIE DRZEWA.

█ Podawane obwody pnia dotycz± pomiarów wykonywanych w odległo¶ci 130cm (odmierzanej wzdłuż pnia) od najwyższego punktu podłoża stycznego z pniem, w płaszczyĽnie prostopadłej do osi pnia w miejscu pomiaru. Je¶li na tej wysoko¶ci występowały znaczne deformacje lub pień był rozwidlony, wówczas pomiaru dokonuje się w najbliższym dogodnym miejscu poniżej albo (w drugiej kolejno¶ci) powyżej i podaje t± informację. Najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów zostały pogrubione; przyjęto, że s± to pomiary: 1.) z okre¶lon± osob± dokonuj±c± pomiaru i/lub rokiem wykonania pomiaru 2.) pomiary pochodz±ce z wyj±tkowo zaufanych Ľródeł lub potwierdzone w wielu niezależnych Ľródłach.

L e g e n d a:
Pień: 1 - pojedynczy, 2 - podwójny, 3 - potrójny,..., N - wielokrotny bez podania krotno¶ci, ? - brak danych
Osoby lub instytucje dokonuj±ce pomiarów: BM = Barbara Mirek, GB77 = GasparBernardez77, HvM = Han van Meegeren, JP = Jeroen Pater, JPh = Jeroen Philippona, KB = Krzysztof Borkowski, KW = Katarzyna Węgrzyn, PG = Piotr Gach, GP = Gyorgy Posfai, TN = Tomasz Niechoda.
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA - K. Borkowski 2014, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY - J. H. Reichholf i G. Steinbach, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE - C. Pacyniak 1992, Wikipedia = Wikipedia (http://pl.wikipedia.org), Puszcza Białowieska = Puszcza Białowieska (http://drzewa.puszcza-bialowieska.eu) - Tomasz Niechoda, Monumental trees = Monumental trees (http://www.monumentaltrees.com/en/) - Jeroen Philippona, Tall trees = Tall trees (http://bomeninfo.nl/tall%20trees.htm) - Jeroen Philippona, Przegl±d le¶niczy = Przegl±d le¶niczy (http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html) i http://www.przegladlesniczy.com.pl/konkurs_wyniki.html, Las Rysia eRysia = Las Rysia eRysia (http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/najgrubsze_drzewa), Drzewa Polski = Drzewa Polski (http://www.drzewapolski.pl) - Robert Sadowski.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia4.4.3. Wiek

Gatunek Wiek (lata) Lokalizacja Uwagi
Topola osikowa
(Populus tremuloides)
80000 USA PANDO (The Trembling Giant)
NAJSTARSZY I NAJMASYWNIEJSZY ORGANIZM ¦WIATA (KLONALNY)!
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
9550 SZWECJA NAJSTARSZY ORGANIZM (KLONALNY) EUROPY!)
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia, http://info.adm.umu.se/NYHETER/PressmeddelandeEng.aspx?id=3061.
Sosna długowieczna
(Pinus longaeva)
5000 USA NAJSTARSZE ŻYJˇCE NIEKLONALNE DRZEWO ¦WIATA!
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
Sosna długowieczna
(Pinus longaeva)
4862 USA PROMETHEUS
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia, DRZEWA KRZEWY.
Sosna długowieczna
(Pinus longaeva)
4847 USA METHUSELAH
2. NAJSTARSZE ŻYJˇCE OBECNIE NIEKLONALNE DRZEWO ¦WIATA
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia, DRZEWA KRZEWY.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
3400 CHINY
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
3014 USA PRESIDENT (PREZYDENT)
Jeden z najstarszych i najpotężniejszych mamutowców ¶wiata.
Obw. pnia: 24.5m, wys.: 74.7m.
¬r.: Wikipedia, Monumental Trees.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
2500 USA THE FATHER
OF THE FOREST
(OJCIEC LASU)

NAJPOTĘŻNIEJSZE DRZEWO WSZECH CZASÓW!
Mi±ższo¶ć jego pnia wynosiła aż 3750 m3!
Obw. pnia: 37.7m, wys.: 135m.
¬r.: DRZEWA KRZEWY, Wikipedia, [a class="disabled" href="http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego">http://www.mypolonia.pl/index.php/pl/stara-gazeta/681-olbrzymy-matuzale-swiata-roslinnego.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
2500 WIELKA BRYTANIA Fortingall Yew
Najstarsze (nieklonalne) drzewo w Europie!
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
2114 USA GENERAL SHERMAN (GENERAŁ SHERMAN)
NAJPOTĘŻNIEJSZE ŻYJˇCE DRZEWO ¦WIATA!
Największe pod względem objęto¶ci (1487m3) i masy (ok. 1385 ton)
nieklonalne drzewo na naszej planecie!

Obw. pnia: 25.9m, wys.: 83.5m.
¬r.: Monumental Trees, Wikipedia.
Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
1650 USA GENERAL GRANT (GENERAŁ GRANT)
2. największe pod względem objęto¶ci (1320 m3) i masy
nieklonalne drzewo ¶wiata!
Obw. pnia: 27.8m, wys.: 81.1m.
¬r.: Monumental Trees, DRZEWA KRZEWY, Wikipedia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
1500 LITWA Prawdopodobnie najstarsze drzewo li¶ciaste w Europie!
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
Cypry¶nik meksykański
(Taxodium mucronatum)
1500 MEKSYK NAJGRUBSZE DRZEWO ¦WIATA!
Objęto¶ć korony: 816.8m3, masa: 637 ton.
Obw. pnia: 44.14m, wys.: 41.85m.
¬r.: Wikipedia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
1400 LITWA Feme-Eiche
Jedno z najstarszych drzew li¶ciastych w Europie.
Wys.: 0m.m.
¬r.: DRZEWA KRZEWY, Wikipedia.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
1264 POLSKA
dolno¶l±skie / lubański / Lubań / Henryków Lubański
Cis Henrykowski
Najstarsze drzewo w Polsce!
Obw. pnia: 4.25m, wys.: 10.5m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
1200 NIEMCY Tassilo-Linde
Wys.: 0m.m.
¬r.: DRZEWA KRZEWY, href="http://www.lustwandeln.net/luggiweg.htm, http://www.buchbach.de/index.php?id=267,60.
Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
1000 USA
Wys.: 0m.m.
¬r.: Wikipedia.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
925 SZWECJA KVILLEKEN
NAJGRUBSZE DRZEWO W EUROPIE!
Obw. pnia: 14.75m, wys.: 16m.
¬r.: Monumental Trees.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
814 POLSKA
zachodniopomorskie / kołobrzeski / Ustronie Morskie / Bagicz
D±b Bolesław
Uznawany za najstarsze drzewo li¶ciaste w Polsce.
Obw. pnia: 6.61m, wys.: 27m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
720 POLSKA
dolno¶l±skie / z±bkowicki / Ziębice / Henryków

Wys.: 0m.m.
¬r.: http://drzewa.net/artykul/13">http://drzewa.net/artykul/13.
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
701 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Zagnańsk / Bartków
D±b Bartek
Najbardziej znane polskie drzewo.
Obw. pnia: 9.71m, wys.: 29.3m.
Zobacz opis i zdjęcia.
Cis pospolity
(Taxus baccata)
600 POLSKA
małopolskie / my¶lenicki / Sułkowice / Harbutowice
Cisy Raciborskiego (Ż)
Obw. pnia: 3.13m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
506 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Ł±cko / Czarny Potok
Najgrubsza lipa szerokolistna w Polsce.
Obw. pnia: 8.74m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia, POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
500 POLSKA
małopolskie / nowotarski / Szczawnica / Szczawnica
Sosna na Sokolicy
Wys.: 0m.m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
454 POLSKA
lubuskie / kro¶nieński / Gubin / Komorów
Wi±z Mieszko / WiedĽmin
Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie.
Obw. pnia: 8.87m, wys.: 18m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Drzewa Polski, Wikipedia.
Wi±z górski
(Ulmus glabra)
421 POLSKA
małopolskie / limanowski / NiedĽwiedĽ / Poręba Wielka

Obw. pnia: 6.45m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki/od15z.pdf.
Eukaliptus królewski
(Eucalyptus regnans)
400 AUSTRALIA THE CENTURION
NAJWYŻSZE ŻYJˇCE DRZEWO LI¦CIASTE ¦WIATA!
Wys.: 99.6m.m.
¬r.: http://www.forestrytas.com.au/news/2008/10/welcome-to-the-centurion, Wikipedia.
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
370 POLSKA
mazowieckie / miński / Mińsk Mazowiecki / Mińsk Mazowiecki

Wys.: 0m.m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE,http://drzewa.net/artykul/13.
Modrzew polski
(Larix polonica)
360 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia

Obw. pnia: 5.02m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Topola biała
(Populus alba)
325 POLSKA
mazowieckie / warszawski zachodni / Leszno / Leszno

Obw. pnia: 10.53m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Modrzew polski
(Larix polonica)
310 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia / Cz±stków

Obw. pnia: 4.34m, wys.: 40m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
286 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Obw. pnia: 10.63m, wys.: 33m.
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola czarna
(Populus nigra)
275 POLSKA
lubelskie / puławski / Kazimierz Dolny / Parchatka

Obw. pnia: 8.2m, wys.: 27m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://www.ztp.eko.org.pl/strona/pomniki_przyrody.html#12.
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
270 POLSKA
małopolskie / limanowski / Kamienica / Kamienica

Obw. pnia: 4.59m, wys.: 28.5m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Morwa biała
(Morus alba)
258 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Sulechów
Najgrubsza morwa biała w Europie.
Obw. pnia: 4.4m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
244 POLSKA
łódzkie / łowicki / Nieborów / Nieborów
Najstarszy platan w Polsce.
Obw. pnia: 6.6m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
231 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 4.71m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jarz±b szwedzki
(Sorbus x intermedia)
230 POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Gniewowo / Salino
Najgrubszy jarz±b szwedzki w Polsce.
Obw. pnia: 4.4m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Orzech czarny
(Juglans nigra)
226 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Obw. pnia: 4.76m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
223 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Dobrzyca / Dobrzyca
Platan Konstytucyjny
Obw. pnia: 10.14m, wys.: 32m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Modrzew europejski
(Larix decidua)
220 POLSKA
mazowieckie / legionowski / Jabłonna / Jabłonna

Wys.: 0m.m.
¬r.: http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=60.
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
220 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Gołuchów / Gołuchów
Prawdopodobnie jeden z najstarszych grabów w Polsce.
Wys.: 0m.m.
¬r.: internet.
Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
215 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Obw. pnia: 4.2m, wys.: 27m.
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
188 POLSKA
wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Lubasz / Klempicz

Obw. pnia: 7.41m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jarz±b pospolity
(Sorbus aucuparia)
160 POLSKA
zachodniopomorskie / ¶winoujski / M. ¦winouj¶cie / Lubiń
Prawdopodobnie najgrubszy przedstawiciel swojego gatunku w Polsce.
Obw. pnia: 1.83m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Orzech włoski
(Juglans regia)
151 POLSKA
pomorskie / pucki / Puck / Celbowo

Obw. pnia: 2.91m, wys.: 23m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
145 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa

Obw. pnia: 3.17m, wys.: 8.5m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
80 POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Obw. pnia: 2.99m, wys.: 18.8m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.

█ Podane warto¶ci drzew jeszcze żyj±cych należy traktować jako bardzo przybliżone (bł±d nawet do 30%).

L e g e n d a:
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA - K. Borkowski 2014, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE - C. Pacyniak 1992, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY - J. H. Reichholf i G. Steinbach, Wikipedia = Wikipedia (http://pl.wikipedia.org), Drzewa Polski = Drzewa Polski (http://www.drzewapolski.pl) - Robert Sadowski.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia